Warning: get_headers() [function.get-headers]: This function may only be used against URLs. in /home4/anataxco/public_html/admin/classes/core.php on line 444
 ANA Vergi ve Muhasebe Çözümleri

Muhasebe Hizmetleri


Muhasebe hizmetlerinde amaç bir taraftan yasaların gerektirdiği şartları yerine getirerek hem kamuya hem de şirket ortakları ile yöneticilerine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır.

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe hizmetlerinde amaç bir taraftan yasaların gerektirdiği şartları yerine getirerek hem kamuya hem de şirket ortakları ile yöneticilerine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen dışarıdan yabancıların "outsource" diye tabir ettikleri şekilde destek ve kaynaklık edilmesiyle firmanın muhasebe uygulamalarının uygun,doğru, hesap verebilir halde olması sağlanır. Muhasebe departmanının optimal sayı ve kalitede oluşturulmasına, bilgisayar yatırımlarının ve pahalı muhasebe programlarına gereksiz yatırım yapılmasına engel olunabilir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgi, deneyim ve profesyonel yetenekler ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Ayrıca hizmet çerçevesinin belirlenmesiyle düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

Kısmi outsource kapsamında muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden de faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz.

Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Bordro Hizmetleri

 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması
 • Yasal defterlerin Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa uygunluğunun sağlanması
 • Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü