Warning: get_headers() [function.get-headers]: This function may only be used against URLs. in /home4/anataxco/public_html/admin/classes/core.php on line 444
 ANA Vergi ve Muhasebe Çözümleri

Danışmalık Hizmetleri


Danışmalık Hizmetleri

Danışmalık Hizmetleri

Yerli ve Yabancı şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi muhasebe kayıtlarının Türkiye'de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesinde zorluk çekilmesidir. Danışmanlarımız, bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri bizzat vermektedir.   

    Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),
    Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
    Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
     Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.),
    Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
    Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
    İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
    Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
    Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
    İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
    Bütçe hazırlanması,
    Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması ( Müşteri formatında ya da tarafımızca tavsiye edilen formatta).