Warning: get_headers() [function.get-headers]: This function may only be used against URLs. in /home4/anataxco/public_html/admin/classes/core.php on line 444
 آناحسابگران چیچست

خدمات بیمه


- آیا میدانید بخشنامه های بیمه ائی چگونه و چه زمانی اجرا می شوند؟
- آیا میدانید ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه شامل چه مواردی می شود؟
- آیا میدانید وضعیت مستندات مالی شما تا چقدر پاسخگوی حسابرسان بیمه ائی است؟

خدمات بیمه

- آیا میدانید بخشنامه های بیمه ائی چگونه و چه زمانی اجرا می شوند؟
- آیا میدانید ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه شامل چه مواردی می شود؟
- آیا میدانید وضعیت مستندات مالی شما تا چقدر پاسخگوی حسابرسان بیمه ائی است؟

"همه این سؤالات مایه نگرانی شماست که با برون سپاری امور مالی  به مؤسسه ما ، قابل پاسخگوئی است ." :

- ثبت نام و اخذ کد کارگاهی
- حسابرسی بیمه ایی
- تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد
- رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری
- تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
- پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف